สฝ.แถลงผลส่งเสริมชุมชนแบบมีส่วนร่วมในงาน “เกษตรสร้างชาติ พัฒนาทายาทเกษตรกร ในยุค 4.0”


ลงวันที่ 20/03/2561 ดูแล้ว 983 ครั้ง


เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61 รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรสร้างชาติ พัฒนาทายาทเกษตรกร ในยุคประเทศไทย 4.0” ณ รร.ศาลาตึกวิทยา และ ชุมชนหมู่ 10 และ หมู่ 11 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นการแถลงผลการส่งเสริมชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางในหลวง ร.9 ในการเข้าใจ เข้าถึง และ พัฒนา ผสานกับองค์ความรู้ของศาสตร์แห่งแผ่นดินรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ครู เกษตรกร และทายาทเกษตรกร เรื่อง “ระบบเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ นำไปสู่ความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ โดย ผอ.อรรถพล ศรีโพธิ์ ผอ.รร.ศาลาตึกวิทยา ได้นำเสนอผลกิจกรรมการทำแปลงเรียนรู้การเกษตรแก่ทายาทเกษตรกรในโรงเรียน และ นางวันนา คันซอย ผู้ใหญ่บ้านหนองจิก หมู่ 10 ต.ทุ่งลูกนก นำเสนอผลกิจกรรมการทำแปลงทดสอบการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวและเผยแพร่กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย.

ข่าว : บุณฑริกา ไตรโกมุท
ภาพ: ชุติมันต์ คล้ายอยู่ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th