ข่าวสมัครงาน


ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร วุฒิ ป.โท สังกัดฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม

ดูแล้ว 605 ครั้ง ลงวันที่ 27/02/2561

ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร วุฒิ ป.โท จำนวน 1 อัตรา นั้น ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และมติ ก.บ.ม. ได้พิจารณาอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...