ห้ามพลาด!!! งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 พบกับกิจกรรมของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ณ อาคารวิทยบริการ


ลงวันที่ 17/01/2561 ดูแล้ว 22,687 ครั้ง

ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th