ข่าวกิจกรรม


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมจัดกิจกรรมรับขวัญปีใหม่ 2561

ดูแล้ว 1,258 ครั้ง ลงวันที่ 09/01/2561

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมนำโดยรศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดกิจกรรมรับขวัญวันขึ้นปีใหม่ ในโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและฟังธรรมจากพระคุณเจ้าวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ข่าว : บุณฑริกา ไตรโกมุท
ภาพ : จุไรรัตน์ อินทรโอสถ