สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมจัดกิจกรรมรับขวัญปีใหม่ 2561


ลงวันที่ 09/01/2561 ดูแล้ว 1,609 ครั้ง


เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมนำโดยรศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดกิจกรรมรับขวัญวันขึ้นปีใหม่ ในโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและฟังธรรมจากพระคุณเจ้าวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ข่าว : บุณฑริกา ไตรโกมุท
ภาพ : จุไรรัตน์ อินทรโอสถติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th