ข่าวสมัครงาน


ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ สังกัดฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป

ดูแล้ว 616 ครั้ง ลงวันที่ 11/10/2560

ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...