ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ในโครงการ "สานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ณ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

ดูแล้ว 1,187 ครั้ง ลงวันที่ 29/09/2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ในโครงการ "สานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 1 ณ ห้อง 804 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

เนื้อข่าว : ภัคนิจ งามเกษม
ภาพ : นายชุติมันต์ คล้ายอยู่

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...