ข่าวสมัครงาน


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดฝ่ายโรงพิมพ์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา

ดูแล้ว 552 ครั้ง ลงวันที่ 22/09/2560

ด้วยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์ขอรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดฝ่ายโรงพิมพ์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,500 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท (ซึ่งจะยุติการจ่ายเมื่อได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท) ดังมี รายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...