ข่าวสมัครงาน


เปิดรับสมัครตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,200 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 800 บาท (ซึ่งจะยุติการจ่ายเมื่อได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท)

ดูแล้ว 561 ครั้ง ลงวันที่ 13/09/2560

ด้วยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...