ข่าวสมัครงาน


ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างวุฒิ ป.ตรี เดือนละ 17,520 บาท วุฒิ ป.โท เดือนละ 22,950 บาท

ดูแล้ว 795 ครั้ง ลงวันที่ 13/09/2560

ด้วยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์ขอรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างวุฒิ ป.ตรี เดือนละ 17,520 บาท วุฒิ ป.โท เดือนละ 22,950 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...