ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างวุฒิ ป.ตรี เดือนละ 17,520 บาท วุฒิ ป.โท เดือนละ 22,950 บาท


ลงวันที่ 13/09/2560 ดูแล้ว 859 ครั้ง


ด้วยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์ขอรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างวุฒิ ป.ตรี เดือนละ 17,520 บาท วุฒิ ป.โท เดือนละ 22,950 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th