ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับ อ.โกศล พิณกุล เปิดรับสมัครอบรมวาดภาพสีน้ำ ฟรี!!! เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ดูแล้ว 2,146 ครั้ง ลงวันที่ 11/09/2560

รุ่นที่ 1 : อบรมวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2560 (เสาร์ - อาทิตย์)
รุ่นที่ 2 : อบรมวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2560 (เสาร์ - อาทิตย์)

เวลาการอบรม: 08.30 - 17.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อ...

คลิกเพื่อดูแผนที่...สถานที่อบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.)

*** หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมวัสดุมาเอง ***

"สีน้ำ(1 ชุด) จานผสมสี พู่กันขนาดต่างๆ กระดาษวาดภาพ กระดาษกาวทาน้ำ กระดานรองวาด ภาชนะใส่น้ำระบายสี(2 อัน) ฟองน้ำก้อนสี่เหลี่ยม(1 ก้อน) กระดาษทิชชู่ ผ้าเช็ดมือ กรรไกร คัตเตอร์ ดินสอดำ 2B "