ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ Thailand 4.0"

ดูแล้ว 3,450 ครั้ง ลงวันที่ 24/07/2560


เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตและการทำงาน โดยมีการพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆมากมายให้ได้เลือกใช้ตามความถนัดและความสนใจ "โดรน" (Drone) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบิน ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทำงาน ทางด้านการศึกษานำมาใช้งานถ่ายภาพและวิดีโอทางอากาศ ที่เคลื่อนย้ายตำแหน่งตามจินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน และทางด้านการเกษตร สามารถนำใช้แทนแรงงานคนในการฉีดพ่นปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชทำให้คนปลอดภัย และทำงานได้รวดเร็วขึ้น นี่คือก้าวหนึ่งของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน แต่ในข้อกฏหมายยังจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เพื่อความปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย ภายในงานนี้ ท่านจะได้ความรู้ต่างๆที่ครอบคลุมจากผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาเล่าประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา เพื่อสร้างความตระหนักและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของท่านได้เป็นอย่างดี

สมัครเพื่อเข้าร่วมสัมมนา...คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อ...คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ