ข่าวประชาสัมพันธ์


นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยี่ยมชมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.

ดูแล้ว 557 ครั้ง ลงวันที่ 21/06/2560

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองอธิการฝ่ายวางแผน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน และคณะผู้บริหาร มก. เข้าเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการบริหารงานเพื่อดำเนินงานและพัฒนาหน่วยงานต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 804 ชั้น 8 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...