ข่าวประชาสัมพันธ์


ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการพิมพ์ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

ดูแล้ว 328 ครั้ง ลงวันที่ 19/06/2560

น.ส.จุฑามาศ รักชุม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด พร้อมหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมนำทีมผู้แทนบุคลากรสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิทัล บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ศูนย์บริการข้อมูลและทดสอบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการพิมพ์ของริโก้ (Ricoh Customer Experience Center ) นิคมอุตสาหกรรมอมตซิตี้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ซึ่งบริษัท ริโก้ ได้ให้ความรู้และนำชมระบบซอฟแวร์ที่ใช้ควบคุมการพิมพ์ (software) ที่คิดค้นและพัฒนาเพื่อให้การพิมพ์ได้มาตรฐานตรงใจผู้ใช้งาน เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ที่มีสีพิเศษและอุปกรณ์ส่วนเสริมที่ช่วยให้การทำเล่มหนังสือ โบรชัวร์หรืออื่นๆ มีลูกเล่น มีความรวดเร็วขึ้น และ เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่สำหรับพิมพ์โปสเตอร์บนกระดาษ ไวนิล หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีเทคโนโลยีประหยัดหมึกและแห้งเกือบทันทีที่พิมพ์ชิ้นงาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...