ข่าวสมัครงาน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับปริญาตรี)

ดูแล้ว 523 ครั้ง ลงวันที่ 31/05/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับปริญาตรี)

รายละเอียดเพิ่มเติม