ข่าวสมัครงาน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวันสอบ เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ดูแล้ว 1,383 ครั้ง ลงวันที่ 25/04/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวันสอบ เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม...