ข่าวสมัครงาน


ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร วุฒิ ป.โท สังกัดฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม

ดูแล้ว 1,529 ครั้ง ลงวันที่ 18/04/2560

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร วุฒิ ป.โท สังกัดฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม