ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU.C)

 •             ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Convention Center KU.C.) เป็นศูนย์ประชุมที่มีความพร้อมสำหรับการประชุม อบรม สัมมนาโดยทั่วไปในระดับชาติ และระดับนานาชาติ มีห้องประชุมขนาดต่างๆ พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยมากกว่า 20 ห้อง รวมถึงห้องอบรมด้านคอมพิวเตอร์ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำนวนมากในคราวเดียวกัน มีห้องโถงสำหรับแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ มีห้องอาหารสำหรับจัดเลี้ยง อาคารจอดรถที่สะดวกปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ให้บริการหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทั่วไป อยู่ใกล้สถานที่อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น ที่พักภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม ธนาคาร ตู้ ATM ที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU.Book Center) ร้านจำหน่ายของที่ระลึก อยู่ใกล้ถนนใหญ่หลายสาย การเดินทางสะดวกมีบริการรถรับ-ส่ง และรถบริการภายในมหาวิทยาลัย พื้นที่ในบริเวณนี้นับวันจะเป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญของประเทศและเป็นจุดหมายของผู้คนจำนวนมาก

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ลงวันที่ เรื่อง
  23-05-2565 ประกาศเปิดให้บริการศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
  25-11-2564 อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุม สถานที่ และอุปกรณ์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2564)
  05-05-2560 ประกาศเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคารเป็นบัญชีเลขที่ 069-2-61675-8 ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชีศูนย์ประชุม ประเภท ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เริ่มใช้งานตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป

เว็บไซต์แนะนำ...