ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU.C)

  •             ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Convention Center KU.C.) เป็นศูนย์ประชุมที่มีความพร้อมสำหรับการประชุม อบรม สัมมนาโดยทั่วไปในระดับชาติ และระดับนานาชาติ มีห้องประชุมขนาดต่างๆ พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยมากกว่า 20 ห้อง รวมถึงห้องอบรมด้านคอมพิวเตอร์ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำนวนมากในคราวเดียวกัน มีห้องโถงสำหรับแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ มีห้องอาหารสำหรับจัดเลี้ยง อาคารจอดรถที่สะดวกปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ให้บริการหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทั่วไป อยู่ใกล้สถานที่อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น ที่พักภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม ธนาคาร ตู้ ATM ที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU.Book Center) ร้านจำหน่ายของที่ระลึก อยู่ใกล้ถนนใหญ่หลายสาย การเดินทางสะดวกมีบริการรถรับ-ส่ง และรถบริการภายในมหาวิทยาลัย พื้นที่ในบริเวณนี้นับวันจะเป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญของประเทศและเป็นจุดหมายของผู้คนจำนวนมาก

    ข่าวประชาสัมพันธ์

    รายละเอียด ลงวันที่
    ประกาศปรับราคาอาหารและอาหารว่างในศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14-03-2559

เว็บไซต์แนะนำ...