โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตร“เปาปั้นมือ” [5 สูตร/5ไส้ กับทริค (Tricks) ง่ายๆสู่นักปั้นซาลาเปามืออาชีพ]
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนทีกานต์ แจ้งโถง สำรองที่นั่ง
2. นางสาวกริยา คเชนทร์ชัย สำรองที่นั่ง
3. นายไตรรงค์ แพรกทอง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ญาธิปวีร์ ปักแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

(วัตถุดิบในการทาซาลาเปา การเตรียมไส้ซาลาเปา ตลอดจนขั้นตอน และวิธีการเตรียมส่วนผสมต่างๆ)

ปฏิบัติการ การเตรียมไส้ซาลาเปา

            - ไส้ลาวาไข่เค็ม

            - ไส้ข้าวโพดหวาน

            - ไส้มันม่วงมะพร้าวอ่อน

            - ไส้เผือกมะพร้าวอ่อน

            - ไส้กะทิทุเรียน

การเตรียมแป้งซาลาเปา

            - ซาลาเปาแป้งขาว

            - ซาลาเปาแป้งฟักทอง

การปั้นซาลาเปาและการนึ่งสุกพร้อมบริโภค

            - การปั้นซาลาเปาไส้ลาวาไข่เค็ม

            - การปั้นซาลาเปาไส้ข้าวโพดหวาน

            - การปั้นซาลาเปาไส้มันม่วงมะพร้าวอ่อน

            - การปั้นซาลาเปาไส้เผือกมะพร้าวอ่อน

            - การปั้นซาลาเปาไส้กะทิทุเรียน

ตอบข้อซักถามและสรุป

วัสดุที่ผู้เข้ารับการอบรมควรนำมา

             สมุดบันทึก ปากกา ผ้ากันเปื้อน และภาชนะสาหรับใส่อาหาร(ซาลาเปา)ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึก ปฏิบัติทำเอง

สถานที่ฝึกอบรม  :  ห้องฝึกอบรม (609) ชั้น 6 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


สมัครอบรมวิชานี้