โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการบริการให้ได้ดั่งใจ
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้