โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการใช้ Google Apps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสุปรียนันท์ โสวภาค สำรองที่นั่ง
2. นางสาวพลอยไพรินทร์ อันตะริกานนท์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวคุณนิธี นาคะประทีป สำรองที่นั่ง
2. นายอภิชาติ โตมอญ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: นายวิษณุ สันสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ทำความรู้จักกับบริการของ Google Apps
  • พื้นฐานการใช้งาน Google Form 
  • การบริหารจัดการไฟล์เพื่อทำงานร่วมกัน
  • การสร้าง QR Code สำหรับดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
  • การใช้งาน Pivot Table เบื้องต้น
  • ความปลอดภัยของข้อมูล
  • หมายเหตุ : ผู้อบรมเตรียมโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม

สมัครอบรมวิชานี้