โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C015_03 หลักสูตรการใช้ Google Apps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนลิตา เครือแก้ว สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวเพ็ชรวดี วชิราสิทธิพรรณ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: นายวิษณุ สันสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สังกัด สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • ทำความรู้จักกับบริการของ Google Apps?
  • พื้นฐานการใช้งาน Google Form ?
  • การบริหารจัดการไฟล์เพื่อทำงานร่วมกัน?
  • การสร้าง QR Code สำหรับดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร?
  • การใช้งาน Pivot Table เบื้องต้น?
  • ?ความปลอดภัยของข้อมูล? ?
  • หมายเหตุ : ผู้อบรมต้องนำโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม
สมัครอบรมวิชานี้