โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C015_03 หลักสูตรการใช้ Google Apps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
อาจารย์ผู้สอน: นายวิษณุ สันสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สังกัด สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • ทำความรู้จักกับบริการของ Google Apps 
  • พื้นฐานการใช้งาน Google Form  
  • การบริหารจัดการไฟล์เพื่อทำงานร่วมกัน 
  • การสร้าง QR Code สำหรับดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 
  • การใช้งาน Pivot Table เบื้องต้น 
  •  ความปลอดภัยของข้อมูล   
  • หมายเหตุ : ผู้อบรมต้องนำโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม
สมัครอบรมวิชานี้