tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวสมัครงาน - UPDATE : 13/09/2560 VIEW : 725

ด้วยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์ขอรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างวุฒิ ป.ตรี เดือนละ 17,520 บาท วุฒิ ป.โท เดือนละ 22,950 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...