tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวสมัครงาน - UPDATE : 03/07/2560 VIEW : 765

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,900 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...