tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวสมัครงาน - UPDATE : 01/02/2560 VIEW : 4591

ประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมจำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,900 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัคร...
รายละเอียดเพิ่มเติม...