tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวสมัครงาน - UPDATE : 10/01/2560 VIEW : 1683

ขยายเวลารับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ขั้น 22,950 บาท สังกัดฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด: ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ