tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวประชาสัมพันธ์ - UPDATE : 28/05/2561 VIEW : 898


โครงการอาหารไทย "ครัวไทยสู่ครัวโลก" เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ifrpd.ku.ac.th

  • สถานที่ติดต่อ: ชั้น 3 ห้อง 304 / ชั้น 2 ห้อง 229
  • โทรศัพท์: 02 942 7300, 02 942 8629 ต่อ 1222, 1223 หรือ 094 664 5044
  • โทรสาร: 02 561 1970
  • อีเมล์: kuthaifood@hotmail.com