tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวประชาสัมพันธ์ - UPDATE : 11/09/2560 VIEW : 328


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับ อ.โกศล พิณกุลเปิดรับสมัครอบรมวาดภาพสีน้ำ ฟรี!!! เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (ภาพวิว, ภาพดอกไม้, ภาพทิวทัศน์)

*** หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมวัสดุมาเอง ***

" สีน้ำ(1 ชุด) จานผสมสี พู่กันขนาดต่างๆ กระดาษวาดภาพ กระดาษกาวทาน้ำ กระดานรองวาด ภาชนะใส่น้ำระบายสี(2 อัน) ฟองน้ำก้อนสี่เหลี่ยม(1 ก้อน) กระดาษทิชชู่ ผ้าเช็ดมือ กรรไกร คัตเตอร์ ดินสอดำ 2B "

ขณะนี้มีผู้สมัครเต็มแล้ว (ปิดรับสมัคร)

ตรวจสอบรายชื่อ...