tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวประชาสัมพันธ์ - UPDATE : 17/03/2560 VIEW : 3467


นางสาวจุฑามาศ รักชุม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด พร้อมคณะผู้แทนบุคลากร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ11 ปี วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ กรมการข้าว ภายในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับพันธุ์ข้าว และการแปรรูปข้าวโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าว ประจำจังหวัด ของกรมการข้าวได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ในโอกาสนี้ได้ร่วมสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยยากไร้แก่โรงพยาบาลศิริราชกับกรมการข้าวด้วย.