ดูวีดิทัศน์แนะนำสำนักส่งเสริมฯ

tel eto

mail eto

 



ข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_eto



คณะกรรมการบริหาร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
รูป ผอ.
รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
suwisa
รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ
รองผู้อำนวยการ
kit
นายกฤษณ์ พลอยโสภณ
รองผู้อำนวยการ