# ชื่อไฟล์
1. ระเบียบทางด้านการเงิน 293
2. ระเบียบที่ควรรู้ พนักงานเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 450
3. ระเบียบที่ควรรู้ พนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 430

ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้